Teatro Musical - Intensivo

Da idea á montaxe

A-Casa-do-Rock-TEATRO-MUSICAL-Camp-2024-v4-1

OBRADOIRO INTENSIVO DE TEATRO MUSICAL

O camiño á expresión libre da nosa creatividade pasa por un maior coñecemento de nós mesmos, pola comprensión do noso corpo como un elemento aglutinador de diferentes realidades, emocionais e físicas. O alumno de Teatro Musical pode sentirse así protagonista da súa propia historia e crear un diálogo co mundo e co seu propio interior.

 

 

O Obradoiro Intensivo de Teatro Musical busca dar a coñecer todos os pasos para unha montaxe teatral: dende a idea á montaxe final, pasando pola creación da historia, dos personaxes, a elección musical, o vestiario…

Visitaremos os números musicais máis recoñecidos, escolleremos as cancións, crearemos os personaxes e as emocións que nos permitan conectar coa historia que queremos contar.

Para as creacións, pretendemos que o alumnado comprenda o funcionamento de todas as partes que conforman a montaxe, non só a propia interpretación, aprendendo tanto nocións escenográficas como de vestiario e atrezzo.

  • Expresión Corporal: Ao comezar as clases faremos un quecemento e exercicios onde exploraremos o movemento corporal e as súas posibilidades como elemento expresivo. Traballaremos dende o movemento libre cara a un traballo máis de coreografía.
  • Improvisación: A improvisación será un dos grandes bloques do traballo diario. Mediante xogos dramáticos, os alumnos manexarán conceptos como a presenza teatral, a creación de historias inmediatas, a acción física, a escoita activa ou o silencio dramático.
  • Voz: Así como o corpo, a voz falada e cantada será educada como elemento importante á hora da libre expresión aprendendo a proxectala no traballo actoral.
  • Creación de personaxes
  • Interpretación actoral: Manexaremos técnicas de interpretación, tanto á hora de dicir texto como para interpretar as cancións que forman parte do traballo diario. Aprenderemos a importancia do xesto, do control corporal e das emocións para ser donas da nosa expresividade.
  • Montaxe dunha obra teatral: O contacto co público é fundamental para completar as ensinanzas do código teatral. Ao final do obradoiro presentaremos unha/s pequena/s pezas do aprendido nas xornadas.

🎭 Do 1 ao 5 de Xullo

🕙 De 10:00 a 14:00 

👦🏾👦 De 13 a 17 anos (máximo 20 alumnos)

Do 1 ao 5 Xullo -> 250€