TEAM BUILDING

Realizamos actividades de team building con percusión para empresas que fomentan los vínculos, el trabajo en equipo y la cooperación.

La percusión es una manifestación cultural muy antigua que fomenta la unión colectiva, transmitiendo al grupo un sentimiento de entusiasmo que favorece la consecución de un objetivo común.

Que é Team Buiding?

  • É unha actividade, a cal crea un gran clima emocionar, reforzando desta maneira os vínculos grupais.
  • Experimenta a importancia do traballo en equipo, a coordinación. Cun traballo en común o resultado é máis potente, efectivo e satisfactorio.
  • Favorece os vínculos entre os participantes, mellora a capacidade de escoita interpersoal e departamental. Fomenta a creatividade, a autoestima e o sentimento de pertenza a un grupo.
  • Ambiente lúdico guiado por profesionais.

Que logramos con Team Buiding?

  • Cohesión.
  • Reducir o estrés.
  • Compañerismo.
  • Colaboración.