Obradoiro Creación Sonora

Creación Sonora

As aulas de Creación Sonora son obradoiros musicais individuais dirixido a músicos ou bandas que desexen potenciar a súa creatividade musical e explorar novos camiños.

Un curso de media duración (3 meses), onde tratamos de achegarnos ao proxecto de cada músic@ dende diferentes disciplinas, estilos, linguaxes e conceptos artísticos contemporáneos, tentando explorar e afondar no traballo de cada alumn@ co obxectivo de axudarlle a materializar as súas ideas en forma de gravacións, partituras, vídeos ou concertos ao vivo.

Traballaremos a partir do teu propio proxecto, dende diferentes idiomas e conceptos artísticos empregados na creación de son das últimas décadas: rock, pop, jazz, arte sonora, música mundial, improvisación, serialismo, electrónica, electroacústica, aclamación, fonografía, etc.

Durante o curso utilizaranse diferentes ferramentas e recursos:
– Gravación / fonografía de paisaxes sonoras.
– Técnicas de improvisación aplicadas á composición.
– Electrónica (mostraxe e xeración, software / hadware).
– Organización de estruturas / temas.
– Edición e produción de música (cubase / ableton / datos puros)
– Deseño de espazos sonoros.
– Técnicas instrumentais non convencionais.

Horarios:
Luns de 11,00 a 12,30
Luns de 18,30 a 20,00
Martes de 11,00 a 13,00
Martes de 20,00 a 22,00
Mércores de 11,00 a 13,00