INICIACIÓN Á MÚSICA E RITMOS 3-6 ANOS

Aprender música dende o xogo

As materias de Iniciación á Música e Iniciación aos Ritmos están dirixidas a nenos e nenas de entre 3 e 6 anos para facilitar un primeiro contacto coa música.  Levaranse a cabo a través dos xogos, as palabras e as cancións e crear unha base musical nos nenos e nenas. Tamén se orientarán as súas inquedanzas para favorecer a elección dun instrumento.

Iniciación á música

Aula-7-Iniciacion-Musica-Ritmos-Bateria

Iniciación aos ritmos

Obxectivos

 • Potenciar a capacidade de escoita dunha peza musical
 • Discriminar estilos musicais e culturas do mundo
 • Discriminar e recoñecer sons de obxectos, animais e instrumentos
 • Capacitar para a escoita natural dun patrón musical
 • Comprender a duración dos sons para a súa futura utilización
 • Introducir ao alumno na lectura rítmica inicial
 • Recoñecer valores e figuras musicais para a posta en práctica no instrumento
 • Potenciar os elementos e as calidades da música
 • Respectar as quendas, o material musical e os compañeiros

Obxectivos

 • Coñecer a batería e establecer os primeiros contactos coa mesma
 • Capacitar ao neno para a escoita natural dun patrón musical
 • Comprender a duración dos sons para a súa futura utilización
 • Introducir ao alumno na lectura rítmica inicial
 • Recoñecer valores e figuras musicais para a posta en práctica no instrumento
 • Potenciar o uso e traballar a ergonomía coa baqueta
 • Distinguir as diferentes partes da batería
 • Potenciar os elementos e as calidades da música.

Metodoloxía

  • Escoita activa
  • Termos e notas musicais
  • Instrumentos musicais
  • Calidades da música: duración, intensidade, altura e timbre
  • Estilos musicais: rock, clásica, heavy metal, punk e blues
  • Músicas do mundo 

Metodoloxía

 • Termos e notas musicais
 • Instrumentos musicais
 • Batería: Partes que a compoñen
 • Calidades da música: duración, intensidade, altura e timbre
music-note_58083-BLANCO-300x207
Iniciacion

Inscrición a iniciación á música

UNHA HORA SEMANAL: 60€/MES

MEDIA HORA SEMANAL: 35€/MES

Luns  a venres de 17:00 a 19:00
Sábados de 11:00 a 13:00

Consulta horarios dispoñibles a través do noso contacto ou por teléfono 881 97 96 60

Inscrición a iniciación aos ritmos

MEDIA HORA SEMANAL: 35€/MES
Luns  a venres de 17:00 a 19:00
Sábados de 11:00 a 13:00

Consulta horarios dispoñibles a través do noso contacto ou por teléfono 881 97 96 60