Improvisación

A clase de improvisación vai dirixida a alumnos de todos os instrumentos, que xa posúen un coñecemento medio na práctica do mesmo, e que queren desenvolverse de xeito máis creativo e libre musicalmente.Improvisación musical

Aspectos que imos traballar:

· Improvisación e composición de solos
· Fraseo
· Patróns de acompañamentos rítmicos
· Tratamento global da música
· Escoita consciente dos elementos musicais
· Arranxos estilísticos