Iniciación á Música e Ritmos (3-6 anos)

 

APRENDER MÚSICA DENDE O XOGO

As materias de Iniciación á Música e Iniciacion aos Ritmos están dirixidas a nenos e nenas de entre 3 e 6 anos para facilitar un primeiro contacto coa música.  Levaranse a cabo a través dos xogos, as palabras e as cancións e crear unha base musical nos nenos e nenas. Tamén se orientarán as súas inquedanzas para favorecer a elección dun instrumento.

Iniciación á Música

Aula-7-Iniciacion-Musica-Ritmos-Bateria

 

Botones-web-ACDR-white-07

 • Potenciar a capacidade de escoita dunha peza musical
 • Discriminar estilos musicais e culturas do mundo
 • Discriminar e recoñecer sons de obxectos, animais e instrumentos
 • Capacitar para a escoita natural dun patrón musical
 • Comprender a duración dos sons para a súa futura utilización
 • Introducir ao alumno na lectura rítmica inicial
 • Recoñecer valores e figuras musicais para a posta en práctica no instrumento
 • Potenciar os elementos e as calidades da música
 • Respetar as quendas, o material musical e os compañeiros

Botones-web-ACDR-white-09

  • Escoita activa
  • Termos e notas musicais
  • Instrumentos musicais
  • Calidades da música: duración, intensidade, altura e timbre
  • Estilos musicais: rock, clásica, heavy metal, punk e blues
  • Músicas do mundo 

music-note_58083-BLANCO

Preinscrición a Iniciación a música

UNHA HORA SEMANAL: 55€/MES
Luns 18h
Martes 17h
Martes 18,30h
Mércores 18h
Sábados 11:30

MEDIA HORA SEMANAL: 30€/MES
Luns 17h
Xoves 17h
Xoves 18h
Venres 17h
Venres 18h

Iniciación aos Ritmos

Aula Iniciación a Ritmos

Botones-web-ACDR-white-07

 • Coñecer a batería e establecer os primeiros contactos coa mesma
 • Capacitar ao neno para a escoita natural dun patrón musical
 • Comprender a duración dos sons para a súa futura utilización
 • Introducir ao alumno na lectura rítmica inicial
 • Recoñecer valores e figuras musicais para a posta en práctica no instrumento
 • Potenciar o uso e traballar a ergonomía coa baqueta
 • Distinguir as diferentes partes da batería
 • Potenciar os elementos e as calidades da música.

Botones-web-ACDR-white-09

 • Termos e notas musicais
 • Instrumentos musicais
 • Batería: Partes que a compoñen
 • Calidades da música: duración, intensidade, altura e timbre

 

Iniciación aos Ritmos

Preinscrición a Iniciación a ritmos

MEDIA HORA SEMANAL: 30€/MES
Luns 17,30h
Martes 18h
Mércores 17h
Mércores 17,30h
Xoves 17,30h
Xoves 18,30h
Venres 17,30h
Venres 18,30h
Sábados 11:00
Sábados 12:30