Contacto

Podes atoparnos na Avenida Rosalía de Castro 33 de Santiago de Compostela, no teléfono 881 979 660 ou contactar connosco escribindo a través da web:

 

 

 

HORARIO CURSO (Setembro – Xuño):
Luns a Xoves 11:00 – 13:00h e 16:00 – 21:00h
Venres 16:00 – 21:00h / Sábados 10:30 – 13:30h
 

 

HORARIO DE VERÁN (Xullo):
Mañáns: Luns a Venres 09:00 – 14:00h 
Tardes: Luns a Mércores 16:00 – 21:00h
 

 

 

    Nome

    E-mail

    Asunto

    Mensaxe

    LOPD (Lei orgánica de protección de datos). En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de presupostar o servizo solicitado, realizar a execución contractual e formalizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais, en virtude da cal se lexitima o tratamento. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista una obriga legal ou sen a súa expresa autorización. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se A CASA DO ROCK, S.C. trata os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, así como exercer os seus dereitos de limitación, portabilidade ou oposición ao tratamento. Pode exercer os seus dereitos mediante escrito dirixido a RUA ROSALIA DE CASTRO 33 - C.P. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) ou por correo electrónico a ACASADOROCK@ACASADOROCK.COM. A CASA DO ROCK, S.C. comprometese a dar resposta á súa solicitude no prazo dun mes ampliable a tres por motivos xustificados. Pode exercitar as súas reclamacións ante a autoridade de control, a Axencia Española de Protección de Datos.