Adestramento Auditivo


A materia de adestramento auditivo pretende aportar recursos, estratexias e hábitos de escoita consciente. A nivel xeral parte dunha visión global da música, tomando conciencia de cada un dos elementos que a compoñen a nivel sonoro. Tamén se centra na análise auditiva de aspectos teórico-prácticos coma os intervalos, escalas, modos, dinámicas, recursos estilísticos, formas musicais, etc. 

Aspectos que imos traballar:

 • Escoita consciente, análise e debate sobre algún ou varios aspectos de unha canción:
  • Capas de instrumentos e timbres.
  • Abstracción dalgún dos elementos anteriores.
  • Forma musical.
 • Intervalos:
  • Tipos de intervalos e exemplos de cada un deles.
  • Asociación de intervalos a cancións coñecidas e recorrentes.
  • Ditado gráfico de alturas.
  • Ditado melódico.
  • Intervalos harmónicos.
 • Acordes:
  • Acordes de tríada/calidades.
  • Acordes de cuatríada/calidades.
  • Acordes con tensións.
  • Técnicas para recoñecer a tónica e as notas tensionadas.
  • Identificación de acordes dentro dunha progresión harmónica.
 • Escalas/modos:
  • As escalas máis habituais na nosa música: maior e menor.
  • Os sete modos que xorden da escala maior.
  • Efecto sonoro de cada unha das escalas e técnicas de recoñecemento.
  • Harmonías asociadas a cada unha das escalas.
  • Exemplos e audicións.
 • Aplicación práctica:
  • Reprodución dos exercicios ó piano/nocións básicas para o estudo.
  • Interacción entre o alumnado e intercambio de exercicios.
  • Deseño de exercicios propios para o adestramento auditivo.
 • Diploma ROCKSCHOOL:
  • Traballaranse de forma específica os ditados melódicos, rítmicos e harmónicos asociados ós exames da titulación impartida para aqueles alumnos e alumnas que a cursen.
Flyer Adestramento Auditivo - A escoita conscente

Flyer Adestramento Auditivo