Reserva a túa praza!

Reserva de Praza – A Casa do Rock

3º FASE de Reserva de praza: Do Luns 13 de Xullo até o 31 de Xullo.

Admitimos reservas tanto do novo alumnado como do activo, colocando as clases por orde de entrada.

CLICK AQUÍ para entrar no formulario online de reserva

 

Contamos con 4 fases, dando prioridade sempre ao alumnado en activo.

Podes descargar o pdf e consultar as datas de inscrición.

1ª fase: (15 xuño – 26 xuño) Reservar mesmo día, hora e instrumento(Finalizada)

2ª fase:  (29 xuño – 4 xullo) Reservas do alumnado activo, que queira realizar un cambio de día, hora ou instrumento.(Finalizada)

3ª fase: (13 xullo – 31 xullo) Reservas do alumnado activo e novas matrículas. 

O curso 2020/21 comezará o 7 de setembro.

Consultas preferentemente por correo electrónico ou telefonicamente: acasadorock@acasadorock.com ou 881 97 96 60