Formulario estudio

  Datos de Contacto

  Nome banda

  Teléfono  

  E-mail

  Instrumentos/músicos

  Guitarra 1Guitarra 2BaixoBateríaVoz 1Voz 2TecladoCoros

  Outros 1 Outros 2 Outros 3

  Outros 4 Outros 5 Outros 6

  SERVICIOS

  Preprodución (gratuíta para discos completos)GravaciónMesturaMasterización

  Número de temas:    Duración aproximada por tema: min.

  Días a reservar o estudio: días.

  Data aproximada de comezo

  b>Data aproximada de finalización

  ALUGUER DE BACKLINE PARA GRAVACIÓN

  PREVIOS

  BACKLINE

  BATERÍA MAPEX BLACK PANTHER “BLASTER”

  PRATOS AMEDIA HANDMADE TURKISH

  KEYS

  En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de presupostar o servizo solicitado, realizar a execución contractual e formalizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais, en virtude da cal se lexitima o tratamento. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista una obriga legal ou sen a súa expresa autorización. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se A CASA DO ROCK ESCOLA SL. trata os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, así como exercer os seus dereitos de limitación, portabilidade ou oposición ao tratamento. Pode exercer os seus dereitos mediante escrito dirixido a RUA ROSALIA DE CASTRO 33 – C.P. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) ou por correo electrónico a ACASADOROCK@ACASADOROCK.COM. A CASA DO ROCK ESCOLA SL. comprometese a dar resposta á súa solicitude no prazo dun mes ampliable a tres por motivos xustificados. Pode exercitar as súas reclamacións ante a autoridade de control, a Axencia Española de Protección de Datos.