Formulario Camp

"*" indicates required fields

Datos persoais do/a/s alumno/a/s

Nome e apelidos*
DD slash MM slash YYYY
Enderezo*
Horario "Concilia"

Luns a venres de 9:00 a 20:00h. Pensión completa (almorzo, xantar e merenda)
Semanas:
Horario "Experiencia Completa"

Entrada luns ás 9:00 e saída o sábado ás 12:00h. Pensión completa (almorzo, xantar, merenda e cea)
Semanas:
Datos legais

Nome e apelidos do pai/nai/titor/titora*
Forma de Pago

Forma de pago
Unha vez confirmemos a praza, enviarémosche a ligazón para o pago.
Autorizacións Sanitarias

Accepted file types: pdf, jpg, png, jpeg, gif, Max. file size: 40 MB.
Accepted file types: pdf, jpg, png, jpeg, gif, Max. file size: 40 MB.
Adxunta o xustificante médico onde indica a medicación e a dose a subministrar.
Autorización Recollida

As persoas encargadas da recollida do/a neno/a ao finalizar as actividades lúdicas son:
Accepted file types: jpg, jpg2, pdf, png, Max. file size: 40 MB.
Tamaño máximo 2MB. Formatos admitidos: jpg, jpg2, pdf, png
Accepted file types: jpg, jpg2, pdf, png, Max. file size: 40 MB.
Tamaño máximo 2MB. Formatos admitidos: jpg, jpg2, pdf, png
Normas Campamento

Dereitos de imaxe*
Drop files here or
Accepted file types: jpg, png, jpeg, gif, pdf, jpg2, Max. file size: 40 MB, Max. files: 5.
    Foto de uso interno.
    Firma co teu ratón ou co dedo en sinal de consentimento do pago e as normas
    Sabe nadar?*
    Ten medo a durmir só, precisa apoio?
    Marease en bus?