Formulario backline

Nos encargamos del transporte, recogida y logística de un concierto, contamos con baterías, amplificadores de guitarras y bajo, pianos y teclados, equipos de voces, microfonía, cableado, etc. Consulta el formulario online para más información.

  Datos de Contacto

  Nome

  Teléfono

  E-mail

  Data aproximada de comezo

  Data aproximada de finalización

  AMPLIFICADORES GUITARRA

  AMPLIFICADORES BAJO

  BATERÍA BLACK PANTHER “BLASTER”

  Casco de bombo: diez capas , 7.2 mm en arce con refuerzo de 3,4 mm de nogal.
  Cascos de toms: diez capas , 5.1 mm en arce con refuerzo de 3,4 mm de nogal.

  BATERÍA MARS BLACK

  Seis capas de abedul, 7.2mm bombo, toms y caja. Sistema de sujeccion de toms Soniclear

  BATERÍA MARS WHITE

  Seis capas de abedul, 7.2mm bombo, toms y caja. Sistema de sujeccion de toms Soniclear

  BATERÍA YAMAHA SET RYDEEN FINE BLUE

  Seis capas de álamo, 7.2mm bombo, toms y caja.

  BATERÍA YAMAHA SET RYDEEN BURGANDY GLITTER

  Seis capas de álamo, 7.2mm bombo, toms y caja.

  BATERÍA YAMAHA SET STAGE CUSTOM WHITE

  Seis capas de abedul lacada de alto brillo, 7.2mm bombo, toms y caja.

  ACCESORIOS BATERIA

  TECLADOS

  PLATOS

  VARIOS

  MICROS

  OTROS ACCESORIOS

  En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de presupostar o servizo solicitado, realizar a execución contractual e formalizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais, en virtude da cal se lexitima o tratamento. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista una obriga legal ou sen a súa expresa autorización. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se A CASA DO ROCK ESCOLA SL. trata os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, así como exercer os seus dereitos de limitación, portabilidade ou oposición ao tratamento. Pode exercer os seus dereitos mediante escrito dirixido a RUA ROSALIA DE CASTRO 33 – C.P. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) ou por correo electrónico a ACASADOROCK@ACASADOROCK.COM. A CASA DO ROCK ESCOLA SL. comprometese a dar resposta á súa solicitude no prazo dun mes ampliable a tres por motivos xustificados. Pode exercitar as súas reclamacións ante a autoridade de control, a Axencia Española de Protección de Datos.