CAMPAMENTO DE VERÁN

O Campamento Musical Urbano de A Casa do Rock ten lugar durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro. As actividades que plantexamos teñen como obxectivo principal achegar o mundo da música aos cativos a través do xogo, traballando o desenvolvemento corporal e intelectual mediante a aprendizaxe do ritmo, o son, a entonación e a coordinación. De cada actividade, os pequenos músicos sustraerán un concepto e unha práctica realizable por eles/as mesmos/as. 

Campamento musical urbano

 ACTIVIDADES

► Os instrumentos musicais

• Coñecer as familias de instrumentos.
• Coñecer instrumentos clásicos e modernos.

► Ritmo

• Traballar o pulso con cancións coñecidas.
• Dominar a subdivisión do pulso.
• Utilizar a percusión corporal como instrumento.

► Discriminación auditiva

• Ser quen de distinguir e identificar sons, voces, instrumentos…
• Primeiro distinguir entre dúas voces e dous instrumentos.
• Segundo identificar eses sons.
• Terceiro identificar sons que soan á vez.

► Estilos musicais

• Coñecer os estilos máis significativos da música moderna.
• Distinguir as características principais de cada estilo.
• Respectar todos os estilos e os gustos dos compañeiros/as.

► Obradoiros

• Fabricar pequenos instrumentos con materiais reciclados.
• Aplicar os coñecementos das partes dos instrumentos.
• Interpretar pequenas pezas.

Mínimo 6 nen@s para cada grupo

🎸  De 3 a 6 anos (Infantil)

🎸 De 7 a 10 anos (Primaria I)

🎸 De 10 anos en diante (Primaria II e ESO)

🎙️ Do 24 de xuño ao 9 de agosto

🎙️ Do 2 ao 10 de setembro

🎹 De 9:00 a 14:00 horas

🥁 Un docente por cada 15 alumnos

🥁 Programa de actividades lúdicas

🥁 Material para as actividades

🥁 Seguro de responsabilidade civil

🥁 Seguro de accidentes

🥁O prezo NON inclúe merenda

 

Localización A Casa do Rock

Imaxes do campamento de verán 2023

Imaxes de campamentos de anos anteriores

FAQ

Si, terá que traer una mochila coa merenda e botella de auga co seu nome. Tamén é aconsellable que traia unha muda para deixar na escola ata que acabe o campamento (pensado para os máis pequenos).

Non. Poden entrar máis tarde e sair antes. Procuramos non organizar as actividades grupais antes das 10:00 ou despois das 13:00 horas.

Actualmente non, porque non dispoñemos do servizo de madrugadores nin recollida tardía.

Si. Cando o tempo o permita sairán a merendar e realizar algunha actividade á Alameda ou Campus Sur.

Xunto coa inscrición, terás que axuntar copia da tarxeta sanitaria e copia do DNIs das persoas autorizadas á recollida. Ademáis, no caso de que o neno/a presente algunha alerxia, intolerancia ou enfermidade terás que axuntar o informe médico que indique como actuar de ser necesario.

Terás que comunicalo con 15 días de antelación.