Campamento Verán

O Campamento Musical Urbano de A Casa do Rock ten lugar durante os meses de xuño e xullo. As actividades que plantexamos teñen como obxectivo principal achegar o mundo da música aos cativos a través do xogo, traballando o desenvolvemento corporal e intelectual mediante a aprendizaxe do ritmo, o son, a entonación e a coordinación. De cada actividade, os pequenos músicos sustraerán un concepto e unha práctica realizable por eles/as mesmos/as. Serán as siguientes:
Flyer-A6-A-Campamento-verano-2021

 ACTIVIDADES

► Os instrumentos musicais

• Coñecer as familias de instrumentos.
• Coñecer instrumentos clásicos e modernos.

► Ritmo

• Traballar o pulso con cancións coñecidas.
• Dominar a subdivisión do pulso.
• Utilizar a percusión corporal como instrumento.

► Discriminación auditiva

• Ser quen de distinguir e identificar sons, voces, instrumentos…
• Primeiro distinguir entre dúas voces e dous instrumentos.
• Segundo identificar eses sons.
• Terceiro identificar sons que soan á vez.

► Estilos musicais

• Coñecer os estilos máis significativos da música moderna.
• Distinguir as características principais de cada estilo.
• Respectar todos os estilos e os gustos dos compañeiros/as.

► Obradoiros

• Fabricar pequenos instrumentos con materiais reciclados.
• Aplicar os coñecementos das partes dos instrumentos.
• Interpretar pequenas pezas.

DISTRIBUCIÓN

– Mínimo 6 nen@s para cada grupo

De 3 a 6 anos (Infantil)
De 7 a 10 anos (Primaria I)
De 10 anos en diante (Primaria II e ESO)

 

PREZOS

 

*A quincena inclúe dúas semanas consecutivas.
**O mes inclúe catro semanas consecutivas.
***Prazas limitadas.

HORARIO

De 09.00 A 14:00 horas

DATAS

  Do 24 de xuño ao 29 de xullo
Do 2 ao 6 de setembro

 

O prezo inclúe:
  • Un docente por cada 15 alumnos (aforo suxeito ás medidas sanitarias vixentes)
  • Programa de actividades lúdicas
  • Material para as actividades
  • Seguro de responsabilidade civil
  • Seguro de accidentes
O prezo non inclúe merenda

CALENDARIO

Campa Veran 2024

LOCALIZACIÓN
Rosalía de Castro 33 – Santiago de Compostela

Campamento Verán 2022

Campamento Verán 2021

Campamento Verán 2020

Galería Fotos Campamento 2019

Galería Fotos Campamento 2018

Galería Fotos Campamento 2017