O ACDR Camp é un campamento musical de rock onde temos como obxectivo principal que os/as mozos/as vivan o mundo da música, proporcionándolles un espazo no que poden compartir cancións, lecer, natureza e moitas actividades máis.
O campamento ten lugar nas instalacións do monte do Gozo, na contorna de Santiago de Compostela, durante o mes de xullo.
O obxectivo do ACDR Camp é que os/as mozos/as enriquezan os seus coñecementos instrumentais. Desenvolverán o seu potencial artístico, vivirán unha experiencia arredor da cociña, o deporte e o medio ambiente ademais de actuar en directo na compañía doutras persoas que aman a música.
O campamento une o saber facer de A Casa do Rock e Xera (Escola de tempo libre) para garantir unha experiencia excepcional de achegamento á música. Tamén haberá tempo para o lecer, con actividades complementarias, xogos e horas de ocio.

ACDR Camp está orientado a mozos/as entre 13 e 17 anos

 
 
☠️ Do 1 ao 5 de xullo de 09:00 a 20:00

☠️ Do 8 ao 12 de xullo de 09:00 a 20:00 con opción de durmir (de ter número mínimo)

☠️ Do 15 ao 19 de xullo de 09:00 a 20:00 

☠️ Clases e obradoiros A Casa do Rock
☠️ Xogos e actividades Xera
☠️ Actividades deportivas
☠️ Actividades de medio ambiente Ribeirán
☠️ Actividades de cociña
☠️ Asistencia e vixilancia 24h
☠️ Persoal sanitario 24h
☠️ Centro médico de emerxencia a menos de 10 minutos
☠️ Material didáctico e lúdico
☠️ Profesorado e monitores/as titulados/as
☠️ Camiseta A Casa do Rock
☠️ Seguimento do día a día a través de whatsapp
☠️ Seguro de accidentes e responsabilidade civil

Opción concilia
Luns a venres de 9:00 a 20:00h
Pensión completa (almorzo, xantar e merenda)

Experiencia completa
Entrada luns ás 9:00 e saída o sábado ás 12:00h
Pensión completa (almorzo, xantar, merenda e cea)

Opción concilia
Luns a Venres de 9h a 20h prezo 499€
Experiencia completa
2º semana do 8 ao 12 Xullo prezo 749€

Monte do Gozo

ORGANIZAN

A Casa do Rock (ACDR) é un centro de formación musical, un estudio de gravación e un selo discográfico. Alén diso, ACDR é unha rede de persoas apaixonadas da música e do ensino.

Como traballamos?
A nosa ética de traballo é que aprender é un pracer, non unha obriga. ACDR traballa cunha filosofía versátil baseada nos gustos e nos intereses musicais de cada alumna ou alumno, polo que adaptamos o programa lectivo e a dinámica das clases á nosa razón de ser, o alumnado, pero sempre asegurándonos de que a selección dos programas vaia cubrindo os aspectos técnicos precisos para o seu progreso persoal.
Misión
Transmitirlle ao alumnado a paixón pola práctica do instrumento e que asistir a clase non sexa unha actividade máis, senón que lles ilusione, escoitar música e tocar.
Principios e valores
Respecto, puntualidade, profesionalidade, compromiso co traballo, honradez, paixón polo que facemos e responsabilidade co alumnado.

Xera é unha asociación sen ánimo de lucro que se denomina ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
Son fins principais da ESCOLA
:
• Formar e preparar educadores/as do ocio das persoas de acordo cos programas oficiais.
• Ofrecer un servizo cualificado de educación no tempo libre de directores/as, monitores/as, directores/as de campos de traballo e todas as modalidades de formación no tempo libre e educativo e ocio en xeral.
• Traballar en rede con outras escolas, asociacións, ou entidades de ocio e tempo libre.
 Metodoloxía:
• Un diagnóstico de necesidades.
• Utilización de metodoloxías pedagóxicas: involucrándoos nos procesos e desta maneira conseguido unha aprendizaxe baseada no traballo en equipo, experiencial.

FAQ

Como norma xeral, deben levar:

Para o día a día: gorra, zapatillas deportivas cómodas, algo de abrigo por se refresca, calcetíns, unha mochila coas súas cousas, auga e merenda, protección solar.

Para o baño: sandalias, toalla, bañador, protección solar.

Para a hixiene persoal: cepillo e pasta de dentes, roupa interior (unha muda se non controla moi ben os esfínteres).

Non é necesario: o campamento cobre todas as necesidades para que a estancia sexa idónea. 

Todas as persoas participantes estarán cubertas en caso de accidente; contarán ademais cun seguro de responsabilidade civil.

Si, necesitamos 15 días como mínimo antes do inicio do campamento para xestionar correctamente a reserva.

Non hai actividades obrigatorias pero si procuramos na nosa metodoloxía de traballo que os/as participantes se involucren en todas as actividades.

Si, o campamento ofrece dietas especiais para as persoas que as necesiten, con intolerancias ou alerxias alimenticias; por iso é importante cubrir axeitadamente as observacións da páxina de inscrición.

Deberá informar a organización do campamento por escrito, para que o/a monitor/a responsable se encargue de lembrarlle os horarios e a frecuencia da inxestión.

A través do teléfono que teremos operativo para imprevistos e indicaremos no email que enviaremos previamente, antes do comezo da actividade.

Si, coa condición de que se teña dispoñibilidade. En caso de tomar a devandita decisión, terás prioridade á hora de realizar a reserva.