Formulario Músicos de Sesión

Músicos de sesión
Temos a sorte de poder contar con moitos músicos e profesores cunha ampla experiencia nas gravacións de estudio, o cal pode facilitar moito que poidas completar un proxecto musical nun momento determinado. / Tenemos la suerte de poder contar con muchos/as músicos y profesores/as con una amplia experiencia en grabaciones de estudio con lo cual podemos facilitar mucho poder cumplir tu proyecto musical en un momento determinado.

Datos de Contacto

Nome

Teléfono

E-mail

Número de temas:       Duración aproximada: min.      Días a reservar o estudio: días.

Data aproximada de comezo       Data aproximada de finalización

Instrumentos/músicos

Guitarra eléctricaGuitarra acústica

BaixoBateríaVozGaita

TecladoWhistlePercusiónViolín

Outro

Outro


Tes partituras?SiNon      En que formato?

Tes claquetas?SiNon      En que formato?

Tes todo composto?SiNon

Precisas arranxos?SiNon