Formulario Backline

 Aluguer backline alquiler equipo

Encargámonos do transporte, montaxe, recollida e loxística dun concerto, contamos con baterías, amplificadores de guitarras e baixo, pianos e teclados, equipos de voces, microfonía, cableado, etc. / Nos encargamos del transporte, recogida y logística de un concierto, contamos con baterías, amplificadores de guitarras y bajo, pianos y teclados, equipos de voces, microfonía, cableado, etc. Consulta el formulario online para más información.

Datos de Contacto


Nome

Teléfono

E-mail


Data aproximada de comezo

Data aproximada de finalización


AMPLIFICADORES GUITARRA
AMPLIFICADORES BAJO

BATERÍA BLACK PANTHER "BLASTER"

Casco de bombo: diez capas , 7.2 mm en arce con refuerzo de 3,4 mm de nogal.
Cascos de toms: diez capas , 5.1 mm en arce con refuerzo de 3,4 mm de nogal.

BATERÍA MARS BLACK

Seis capas de abedul, 7.2mm bombo, toms y caja. Sistema de sujeccion de toms Soniclear

BATERÍA MARS WHITE

Seis capas de abedul, 7.2mm bombo, toms y caja. Sistema de sujeccion de toms Soniclear

BATERÍA YAMAHA SET RYDEEN FINE BLUE

Seis capas de álamo, 7.2mm bombo, toms y caja.BATERÍA YAMAHA SET RYDEEN BURGANDY GLITTER

Seis capas de álamo, 7.2mm bombo, toms y caja.BATERÍA YAMAHA SET STAGE CUSTOM WHITE

Seis capas de abedul lacada de alto brillo, 7.2mm bombo, toms y caja.ACCESORIOS BATERIA

TECLADOS
PLATOS


VARIOS
En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de presupostar o servizo solicitado, realizar a execución contractual e formalizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais, en virtude da cal se lexitima o tratamento. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista una obriga legal ou sen a súa expresa autorización. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se A CASA DO ROCK, S.C. trata os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, así como exercer os seus dereitos de limitación, portabilidade ou oposición ao tratamento. Pode exercer os seus dereitos mediante escrito dirixido a RUA ROSALIA DE CASTRO 33 - C.P. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) ou por correo electrónico a ACASADOROCK@ACASADOROCK.COM. A CASA DO ROCK, S.C. comprometese a dar resposta á súa solicitude no prazo dun mes ampliable a tres por motivos xustificados. Pode exercitar as súas reclamacións ante a autoridade de control, a Axencia Española de Protección de Datos.