Campamentos de verán

O Campamento Musical Urbano de A Casa do Rock ten lugar durante os meses de xuño e xullo. As actividades que plantexamos teñen como obxectivo principal achegar o mundo da música aos cativos a través do xogo, traballando o desenvolvemento corporal e intelectual mediante a aprendizaxe do ritmo, o son, a entonación e a coordinación. De cada actividade, os pequenos músicos sustraerán un concepto e unha práctica realizable por eles/as mesmos/as. Serán as siguientes:

 

Campamento verano

Campamento verano

 

ACTIVIDADES

► Os instrumentos musicais

• Coñecer as familias de instrumentos.
• Coñecer instrumentos clásicos e modernos.

► Ritmo

• Traballar o pulso con cancións coñecidas.
• Dominar a subdivisión do pulso.
• Utilizar a percusión corporal como instrumento.

► Discriminación auditiva

• Ser quen de distinguir e identificar sons, voces, instrumentos…
• Primeiro distinguir entre dúas voces e dous instrumentos.
• Segundo identificar eses sons.
• Terceiro identificar sons que soan á vez.

► Estilos musicais

• Coñecer os estilos máis significativos da música moderna.
• Distinguir as características principais de cada estilo.
• Respetar todos os estilos e os gustos dos compañeiros/as.

► Obradoiros

• Fabricar pequenos instrumentos con materiais reciclados.
• Aplicar os coñecementos das partes dos instrumentos.
• Interpretar pequenas pezas.

DISTRIBUCIÓN

– Mínimo 6 nenos para cada grupo

De 4 a 6 anos (Infantil)
De 7 a 10 anos (Primaria I)
De 10 anos en diante (Primaria II e ESO)

PREZOS

Un/ha nen@
Dous nen@s
Semana*
80€
150€
Quincena
140€
260€
Mes**
250€
460€

*A primeira semana inclúe do 24 de xuño ao 28 de xuño.
**O mes inclúe do 1 ao 29 de xullo.
***Prazas limitadas.

O prezo inclúe:
  • Un docente por cada 15 alumnos
  • Programa de actividades lúdicas
  • Material para as actividades
  • Seguro de responsabilidade civil
  • Seguro de accidentes
O prezo non inclúe merenda (hai que traela da casa)

Flyer-campamento-16-b-03

HORARIO

De 09:00 a 14:00 horas, sendo posible ampliar o horario de ser necesario.

 

DATAS

campamento-veran  Do 24 de xuño ao 29 de xullo
el-icono-del-sol-37336  Fin de semana

 

Campamento verano

Campamento verano

 

CALENDARIO

 

L

M

M

X

V

S

D

XUÑO
24
campamento-veran
25
campamento-veran
26
campamento-veran
27
campamento-veran
28
campamento-veran
29 el-icono-del-sol-37336  30el-icono-del-sol-37336
XULLO
1
campamento-veran
2
campamento-veran
 3
campamento-veran
4
campamento-veran
 5
campamento-veran
 6 el-icono-del-sol-37336  7 el-icono-del-sol-37336
8
campamento-veran
9
campamento-veran
10
campamento-veran
11
campamento-veran
12
campamento-veran
13
el-icono-del-sol-37336
14
el-icono-del-sol-37336
15
campamento-veran
16
campamento-veran
17
campamento-veran
18
campamento-veran
19
campamento-veran
20
el-icono-del-sol-37336
21
el-icono-del-sol-37336
22
campamento-veran
23
campamento-veran
24
campamento-veran
25el-icono-del-sol-37336 26
campamento-veran
27
el-icono-del-sol-37336
28
el-icono-del-sol-37336
29
campamento-veran
30
el-icono-del-sol-37336
31
el-icono-del-sol-37336

 

LOCALIZACIÓN

Rosalía de Castro 33 – Santiago de Compostela

GALERÍA FOTOS CAMPAMENTO 2019

GALERÍA FOTOS CAMPAMENTO 2018

GALERÍA FOTOS CAMPAMENTO 2017