Music Production

« 1 de 4 »

 

 

 

PRODUCIÓN MUSICAL – Impartido por: Iago Pico en Pousada Son

Presentamos o primeiro plan de estudos por graos de produción musical do mundo

Combinando unha ampla gama de métodos de avaliación práctica, teórica e auditiva, Rockschool Music Production amplía a nosa historia de 25 anos de innovación en educación musical, brindando aos aspirantes a produtores e enxeñeiros de son un conxunto de titulacións acreditados de primeira clase do Grao 1 ao Grao 8.

Mellora as túas habilidades
Deseñado para satisfacer as necesidades de todos os aspirantes a enxeñeiros de gravación, produtores de música electrónica, enxeñeiros de mestura e enxeñeiros de masterización, Rockschool Music Production atende a calquera persoa interesada en comprender a gama completa de técnicas e habilidades esenciais para a produción de música moderna.

Elixe a túa área de especialización
Desde os graos 6 ao 8, os candidatos poden adaptar a súa aprendizaxe aos seus puntos fortes, elixindo a súa área de especialización, desde produción de audio, produción de música electrónica e son para medios, mentres obteñen valiosos puntos UCAS para ingresar á educación superior.

Con Rockschool Music Production, os candidatos poden facer o seu exame utilizando a súa aplicación de software preferida: Prol Tools, Logic, Ableton Live, Cubase ou GarageBand.

O plan de estudos avaliará as áreas centrais da produción musical, brindando aos estudantes un conxunto de habilidades que se adapta ás demandas da industria:

PRÁCTICA (60%)
Unha mestura de habilidades técnicas altamente relevantes de traballo con DAW (Dixital audio Workstation), xunto cunha ampla serie de tarefas centradas na industria en todas as áreas de produción.

TEORÍA (25%)
Comprensión teórica, desde a terminoloxía de produción de música ata os fundamentos de son e audio.

OÍDO (15%)
Habilidades crave para escoitar, que inclúen unha ampla gama de técnicas de produción, fidelidade de audio, conciencia estilística e ritmo e harmonía básicos.

Producción Musical RSL Rockschool

Producción Musical RSL Rockschool

EXAMES:

O exame divídese nas seguintes seccións:

• Un exame escrito que cobre o coñecemento de:
– Terminoloxía de produción musical
– Fundamentos de son e audio

• Unha proba de escoita dividida en tres seccións:
– Proba auditiva
– Teoría e harmonía musical
– Coñecemento de estilos

• Unha avaliación práctica dividida en dúas seccións:
– Habilidades técnicas
– Escenario profesional

 

SOBRE O DOCENTE

Iago Pico (Santiago de Compostela, 1986) Productor musical e enxeñeiro de son.

Pousada son Iago Pico 01

Comeza a súa andaina na música desde moi novo, cursando 8 anos no conservatorio profesional de música especializándose en saxofón e, posteriormente, cursando 5 anos de canto e guitarra na escola Drops. Despois de tocar en varias formacións musicais de diversa índole durante a súa mocidade, comeza a estudar son na EISV (Vigo) , cursa un master sobre masterización en Mastering Mansion (Madrid), así como o posgrao de “gestión de la industria musical’” na universidade Pompeu Fabra (Barcelona).

Pousada son Iago Pico 02

No 2006 decide montar o seu estudo persoal Pousada Son Studios, exercendo de produtor e enxeñeiro de mestura con bandas como Nave , The Retromutants, The Lákazans, Ruxe Ruxe , Ezetaerre,…Namorado da diversidade musical, encántalle traballar con infinidade de estilos, quedando sempre reflectido nas súas producións.


Pousada son Iago Pico 05Pousada son Iago Pico 04Pousada son Iago Pico 03

Visita a web de Pouland Recording Studios — > Pousadason.com

Máis información na web de Rockschool — > https://www.rslawards.com/rockschool/graded-exams/music-production

 

SOBRE O CURSO 

O obxectivo do curso é prover de ferramentas ao músico e ao enxeñeiro de son cos coñecementos teóricos e prácticos para entender cal é a verdadeira función do produtor musical, e permítanlle desenvolver criterios aplicables en proxectos de gravación profesional. 

O contido do taller en todos os seus niveis comprende dende unha avaliación de como escoitar música e como entender o que se escoita, ata o desenvolvemento dun menú persoal de procedementos e técnicas para afrontar o traballo no estudo de forma eficiente que permitan lograr produtos de calidade e orixinalidade. O obxectivo dos diferentes niveis é que o participante sexa capaz de desenvolver pequenos proxectos nos que mostre os diferentes procedementos estudados. 

En todos os casos haberá dispoñibilidade para dar asesoría personalizada que garanta o éxito do participante para lograr completar os obxectivos do curso. O curso adáptase á dispoñibilidade de cada participante, tanto en equipos como nos diferentes intereses  estilísticos. 

Producción Musical RSL Rockschool

Producción Musical RSL Rockschool

PLANNING DO CURSO: 

Matriculación: durante o mes de Setembro 

Inicio do curso: 1 de Outubro e finalización 30 de Xuño 

Exames: a concertar con  Rockschool durante a 2ª semana de Xullo 

Grupos reducidos ( mínimo 4 – máximo 8 alumnos) 

O curso impartirase nos Estudos de  Pousada Son e os exames realizaranse na Casa  do Rock (Avda. Rosalía de Castro  nº 33) onde cada alumno contará cun  Pc e software para realizar a proba. 

As clases teórico-prácticas serán de 2 h semanais de (outubro a xuño) nos estudos de  Pousada Son e cada trimestre imos realizar unhas prácticas en estudo con bandas reais cunha duración de 16 h, onde poderemos realizar todo tipo de gravación de baterías, baixos, guitarras, teclados, voces, etc…. para estas prácticas os grupos terán que ser máis reducidos e concertaranse previamente os días e horarios dependendo do estilo ou interese do alumnado por uns ou outros traballos. 

O total de horas prácticas en estudo ao final do curso será de 48 h 

Os horarios dispoñibles para formar os grupos son Luns de 20 h a 22 h e Martes de 10 h a 12 h e de 20 h a 22 h

Os grupos fórmanse atendendo ao nivel do alumnado. 

O grao ao que queren examinarse será concretado e  consesuado co titor meses antes da proba. 

A mensualidade do curso son 150€ a xestionar na recepción da Casa  do Rock ao comezo de cada mes. 

Duración dos exames: 

Os exames durarán un máximo de 3 horas, a menos que se estipule o contrario debido a un axuste razoable. As duracións estándar dos exames móstranse na táboa a continuación.

Nivel 1:
Grado 1 90 minutos
Grado 2 90 minutos
Grado 3 90 minutos

Nivel 2:
Grado 4 120 minutos
Grado 5 120 minutos

Nivel 3:
Grado 6 180 minutos
Grado 7 180 minutos
Grado 8 180 minutos

Tasas dos exames:

Grado 1 € 69.00
Grado 2 € 71.00
Grado 3 € 77.00
Grado 4 € 84.00
Grado 5 € 92.00
Grado 6 € 97.00
Grado 7 € 110.00
Grado 8 € 120.00