Formulario músicos sesión

Datos de Contacto

Nome

Teléfono

E-mail

Número de temas:       Duración aproximada: min.      Días a reservar o estudio: días.

Data aproximada de comezo       Data aproximada de finalización

Instrumentos/músicos

 Guitarra eléctrica Guitarra acústica

 Baixo Batería Voz Gaita

 Teclado Whistle Percusión Violín

Outro

Outro


Tes partituras? Si Non      En que formato?

Tes claquetas? Si Non      En que formato?

Tes todo composto? Si Non

Precisas arranxos? Si Non